When Life Gives you Lemons, Make Lemonade

Everybody gets to deal with changes in life, right?

Print from MossyJojo, buy it here!

Changes in your house, changes in your family, changes in your career, in your future. Some changes are fun and a reason to celebrate, others are hard and make you think ‘how am I gonna do this?’. Recently the latter happened to me. A little more than 2 months ago I got to know that I won’t get an indefinite contract at the job I’m currently at and that it will stop in August this year. That was a very tough message for me, my whole life as I knew it felt like it had suddenly stopped turning and it was about to change in possibly every aspect that I loved about it. I really like my job. I like the work I do, it’s challenging for me and I like the people I’m working with. Losing my job would mean that I’d have to find a new job, possibly I’d have to move and I wouldn’t be able to continue making music with the showband and do other things I love.

But we don’t get to choose everything in life. Sometimes things just happen and we have to find a way to deal with it. To find another job in these times isn’t easy, also in the branche I’m working in. There are not a lot of job openings, the most are not anywhere close to where I live and a lot request higher education than I had. And this last thing got me thinking. I always wanted to study at a higher level, but 2 years ago I decided I’d first wanted to see how working would go.

So now, with this unexpected change in my life, I have found new opportunities. A chance to do what I wanted to do (and should have done) 2 years ago. In September this year, I’ll be a student again! It scares me quite a bit when I think about. Will I be able to make it? Will I make new friends? Will I be able to get back into a learning routine and will I be able to prioritize what needs to get done? Will I be able to keep blogging and create things?

All of this I will find out and experience. And even if I fail, then at least I’ve tried. But one thing is for sure: I’m happy with my choice and grateful that I can go try and live my dream. Yes, it sounds stupid, but doing this study has been a dream for me. Oh, and about the failure. That’s not gonna happen. I’m motivated enough to make this to a great success.

Sometimes life gives you challenges, sometimes life gives you changes. But I believe that in every tough thing, you can find something positive. Try to find them and turn the changes into chances.

How do you deal with changes? What do you do? Share your experience and tips in the comments below, who know you can help someone with it!

Just for fun: I’ve made an Etsy Treasury inspired by lemons! Check it out here!

________________________________

Iedereen krijgt veranderingen voor z’n kiezen in het leven, toch?

Veranderingen in huis, veranderingen in je familie, veranderingen in je carrière en je toekomst.
Sommige veranderingen zijn leuk en een reden om ze te vieren, anderen zijn moeilijk en laten je denken ‘hoe ga ik dit ooit doen?’.

Een tijdje terug kreeg ik de maken met het laatste.
Iets meer dan 2 maanden geleden kreeg ik te horen dat ik geen vast contract zou krijgen bij mijn huidige baan en dat mijn werk per augustus dit jaar stopt. Dat was een behoorlijk pittige boodschap voor mij, m’n hele leven leek stil te staan en dat alles waar ik van hield kon gaan veranderen. Ik hou van mijn werk, het is uitdagend voor me en ik vind de mensen waar ik mee werk leuk. M’n baan verliezen zou betekenen dat ik een nieuwe baan moest vinden, met de mogelijkheid dat ik zou moeten verhuizen en ik zou moeten stoppen met muziek maken bij de showband en andere dingen die ik leuk vindt.
Maar we kunnen niet alles in het leven zelf bepalen. Soms gebeuren zulk soort dingen gewoon en moeten we een manier zien te vinden om ermee om te gaan.

Een andere baan vinden in deze tijd is niet makkelijk, ook in de branche waar ik in werk. Er zijn niet veel vacatures, de meesten zijn een flink eind weg van waar ik woon en vaak wordt er om een HBO’er gevraagd (ik heb nu een MBO diploma). Maar dit laatste zette me aan het denken. Ik heb altijd nog HBO willen doen, maar 2 jaar geleden besloot ik om eerst eens te kijken hoe werken me zou vergaan.
Dus nu met deze onverwachte veranderingen in mijn leven, heb ik een nieuwe mogelijkheid gevonden. Een kans om te doen wat ik 2 jaar geleden wilde (en had moeten) doen. In september dit jaar ben ik weer student! Het beangstigt me best wel als ik erover nadenk. Zal ik het kunnen? Zal ik nieuwe vrienden maken? Zal ik mezelf weer in een leer-ritme kunnen krijgen en prioriteit kunnen stellen aan wat eerst moet gebeuren? Zal ik nog tijd hebben om te bloggen en creatief te zijn? Dit zal ik allemaal straks te weten komen en ervaren. En mocht het allemaal niet lukken, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Maar één ding is zeker: ik ben blij met mijn keuze en dankbaar dat ik alsnog de kans krijg om deze droom te leven. Ja, het klinkt stom, maar het doen van deze studie is een droom van mij…
Oh, en over dat ‘niet lukken’. Dat gaat niet gebeuren. Ik ben gemotiveerd genoeg om dit tot een groot succes te maken.

Soms brengt het leven je uitdagingen, soms brengt het leven je veranderingen. Maar ik geloof dat in alle moeilijke dingen die je tegenkomt, er ook positieve kanten aan zitten. Probeer ze te vinden en laat de veranderingen, kansen worden.

Hoe ga jij om met veranderingen? Hoe lukt het jou om ermee om te gaan? Deel je ervaringen en tips in de comments, wie weet help je er een ander mee!

Gewoon voor de leuk: Ik heb een Etsy Treasury gemaakt geïnspireerd door citroenen, haha! Bekijk ‘m hier!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *