The Highlights of 2015

 

New Year Dawning A new dawn is rising. And this time it’s not just another day ahead, but a full year. A year that is still blank, to be filled with hopes, dreams and wishes.

Usually at the end of a year, I look back. Reflect on the beautiful and the bad moments. And look forward to next year: what is going to happen, what things do I want to do, make some nice resolutions.

But this year it’s different. For the past year I’ve pretty much lived my dream: studying abroad. And because 2015 was such a dream year, I don’t really have that many wishes for 2016. All I know is that I will be graduating from my bachelors next year and for the rest…

We’ll see what happens. I don’t want to set any goals, 2016 can come as it comes. I will enjoy the good of it and embrace the bad as well as possible.

So now that the new year is covered, let’s look back at the highlights of 2015!

 1. As mentioned earlier: studying abroad! Although at the beginning of the year I had my eye on studying in London, mid-March that dream was shattered. It took some time, but I got myself back together and put all my energy in the last chance: studying in Stockholm. A lot of paper work followed, but when that was done and I was sure it was going to happen, I finally allowed myself to google ‘Stockholm’ and go all crazy excited. Stockholm was going to be my home for 5 months!
 2. And oh the joy that this experience brought me. The first week was very hard, because I was scammed with the room I was supposed to live in. But also this has been an experience, an amazing one. That first week was such a good one. It showed me what I’m capable of, that it is OK the be vulnerable and tell your story to a church while you’re crying your eyeballs out. Because of what happened, I found a great group of people I got to call my friends for the whole period and I got to enjoy living in Stockholm even more. I am powerful, even in my weakest moments. You just need to dare do what seems the hardest.
 3. Besides good times with friends and living in a beautiful city, there also needed some work to be done: studying. October has been the hardest of all. I’ve been focussing on my study pretty much day in day out. It was such a challenge, but I’m proud to say I did all that was asked from me and finished that course with a C! And I’m even more proud to say that I have passed all three courses I was taking and I even got to pass one with a freakin’ A!!! Such a huge blessing.
 4. Being away from home, made me realise that I am so Dutch. Yes, I like life here and it’s not that much different from The Netherlands. I cannot really name why, but I don’t think I am going to migrate to another country for longer than half a year. (my parents are probably doing a happy dance when reading this) I like to see my parents and sister regularly and I really miss cuddling and taking care of my ferret Mexy.
 5. Lucky and happy girl I was when my mom told me that she, my dad and my sister were coming over to Stockholm for a few days! That was such an amazing moment, to see them in real life again and hug them. We’ve spend 4 great days together, realizing that short family vacations have been on the backburner for way too long (11 years…). Another blessing was my friend Siglinde coming over and going North for a few days with my friend Ancia.
 6. Besides studying in Sweden, studying back home has also been a great blessing. I am glad to say I was always motivated to learn, which made thing so much easier. Still exams were not easy, but I didn’t have to stress to much about it because the material was always interesting to learn and work on.
 7. Another highlight must be my student association in The Netherlands called ‘Ichthus’. It’s always great to be a part of that group of young people. The most fun last year was the trip we made to Copenhagen and being part of the decor team for the ‘Much Ado About Nothing’ musical we produced. Can’t wait to go back home and join in all the fun again.
 8. And of course I can’t finish this list without coming to being creative and blogging. 2015 was the year I bought my first domain (and my second). It was an adventure figuring all out: how to set it up, learn a bit of coding, learning about marketing and social media. But the best was still to come up with new things to share each time. I love how it keeps me being creative and feeling alive. A big thanks to all of you who keep coming back here every time, you know who you are.

This wraps up my year pretty well. I hope you have had a great 2015 too and wish for you that 2016 is going to be even more awesome, filled with lots of love and happiness.

Happy New Year! Jacolien

_____________________________

Een nieuwe dag ontwaakt. En deze keer is het niet gewoon een nieuwe dag die voor ons ligt, maar een heel nieuw jaar.

Een jaar dat nog helemaal blanco is, om gevuld te worden met hoop, dromen en wensen.

Normaal kijk ik aan het eind van het jaar terug en vooruit. Reflecteren op de mooie en de minder mooie momenten. En vooruit kijken naar het volgende jaar: wat gaat er gebeuren, wat wil ik allemaal doen, wat zijn m’n goede voornemens?

Maar dit jaar is het anders. Het afgelopen jaar heb ik mijn droom geleefd: studeren in het buitenland. En omdat 2015 zo’n droomjaar was, heb ik niet echt veel wensen voor 2016. Het enige wat ik weet is dat ik komend jaar mijn bachelor diploma ga halen en voor de rest… We zien wel wat er gebeurt.

Ik wil geen doelen stellen, 2016 mag komen zoals ‘t komt. Ik zal genieten van het goede en de mindere momenten zo goed of kwaad als het gaat omhelzen.

Dus nu we het nieuwe jaar besproken hebben, laten we terugkijken op de hoogtepunten van 2015!

 1. Zoals ik al eerder zei: studeren in het buitenland! Al was mijn oog aan het begin van het jaar nog gevestigd op studeren in Londen, halverwege maart werd die droom aan stukken geslagen. Het heeft wat tijd gekost, maar ik heb mezelf weer opgeraapt en al mijn energie gestoken in de laatste optie: studeren in Stockholm. Veel papierwerk volgde, maar toen dat eenmaal gedaan was en het zeker was dat het door zou gaan, liet ik mezelf eindelijk googlen op ‘Stockholm’ en helemaal los gaan van enthousiasme. Stockholm werd mijn nieuwe thuis voor 5 maanden!
 2. En wat een vreugde heeft deze ervaring me gebracht. De eerste week was heel moeilijk, omdat ik werd opgelicht met de kamer waar ik zou gaan wonen. Maar ook dat was een ervaring, een hele mooie. Die eerste week was ondanks alles zo goed. Het liet me zien waar ik toe in staat ben, dat het OK is om kwetsbaar te zijn en huilend je verhaal te vertellen aan een kerk. Door wat er gebeurd is heb ik een groep mensen gevonden die ik mij voor de hele periode mijn vrienden heb mogen noemen en genoot ik nog meer van het leven in Stockholm. Ik ben krachtig, zelfs in mijn zwakste momenten. Je moet gewoon durven te doen wat op dat moment zo ontzettend moeilijk lijkt.
 3. Naast goede tijden met vrienden en wonen in een prachtige stad, moest er ook gewerkt worden: studeren. Oktober was de moeilijkste maand, omdat ik mij vrijwel dag in dag uit op mijn studie moest focussen. Het was een uitdaging, maar ik ben trots te kunnen zeggen dat ik alles heb gedaan wat van me gevraagd werd en de cursus met een C (8) heb mogen afsluiten)! En ik ben nog trotser om te kunnen zeggen dat ik alle drie de cursussen voldoende heb afgerond en voor één zelfs een A (10) heb gehaald!!! Wat een zegening.
 4. Weg zijn van huis liet mij zien dat ik zo Nederlands ben. Ja, ik vind het leven hier in Zweden leuk en het is niet heel anders dan in Nederland. Ik kan niet echt benoemen waarom, maar ik denk niet dat ik ooit voor langer dan een half jaar naar een ander land zou verhuizen. (mijn ouders doen nu waarschijnlijk een happy dance als ze dit lezen) Ik vind het fijn als ik mijn ouders en zus regelmatig kan zien en ik mis het knuffelen en zorgen voor mijn fretje Mexy enorm.
 5. Een gelukkig en blij meisje was ik daarom ook toen mijn moeder me vertelde dat zij, mijn vader en mijn zus voor een paar dagen naar Stockholm zouden komen! Wat een fantastisch moment was dat, om ze weer in het echt te zien en ze vast te kunnen houden. We hebben samen 4 hele leuke dagen doorgebracht, ons realizerend dat korte vakanties met z’n allen veel te lang geleden was (11 jaar…). Een andere zegening was mijn vriendin Siglinde die over kwam en dat ik met vriendin Ancia een paar dagen naar het noorden van Zweden kon.
 6. Naast studeren in Zweden, was ook studeren in Nederland een grote zegening. Ik ben blij te kunnen zeggen dat ik altijd gemotiveerd was om te leren, waardoor het allemaal zoveel makkelijker werd. De examens werden er niet makkelijker op, maar ik hoefde niet te stressen omdat de leerstof altijd interessant was om te leren en om aan te werken.
 7. Een ander hoogtepunt is mijn studentenvereniging Ichthus. Het is altijd fijn om een deel te mogen zijn van die groep jonge mensen. Het leukste afgelopen jaar was de reis die we naar Kopenhagen maakten en dat ik onderdeel was van het decorteam in de musical ‘Much Ado About Nothing’ die we maakten.
 8. En natuurlijk kan ik deze lijst niet afsluiten zonder het te hebben over creatief zijn en bloggen. 2015 was het jaar waar in ik mijn eerste domeinnaam kocht (en mijn tweede). Het was een avontuur om allemaal uit te zoeken: hoe krijg je alles werkend, een beetje coderen leren, leren over marketing en social media. Maar het leukste blijft toch om steeds nieuwe dingen te bedenken en uit te werken. Ik vind het leuk hoe het mij creatief houdt en me laat voelen dat ik leef. Een groot dankjewel voor jou, die steeds terugkomt; je weet wie je bent.

En dat somt mijn jaar wel zo’n beetje op. Ik hoop dat jij ook een goed 2015 hebt gehad en wens je toe dat 2016 nog veel leuker zal zijn, gevuld met veel liefde en geluk.

Gelukkig Nieuwjaar!

Jacolien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *