How to Make your City Trip a Big Success

 

You are about to go visit a big city you’ve never been before and there’s a million things to do.
Unfortunately you are not staying there for a year, so you need to make a plan of where you will go.
Let me help you out and show you my 5-step plan how to make your trip a big success!

1. Flight & spend the night
Let’s start with the obvious. After you’ve decided when you will go, you need to book a flight and a place to sleep. Not much fuzz about that.
Don’t stick too much to the dates you’ve picked to fly in and out. It may be cheaper if you leave a day earlier, just play around with it. For more tips on booking your flight, I’d like to point you to Marlous’ blog ‘Last Day of Spring’.
Also shop around a bit for a place to sleep. A fun thing to do is house exchange, where someone sleeps in your house and you sleep in theirs. This gives you a chance of being a citizen of the city for a while. Another cheap but fun option is couchsurfing.com, where you can try to find a place to sleep in someone’s house. This gives you also a chance to ask locals what are some great places to visit.

2. Set some goals
What is the reason you want to visit this city in particular? What attracts you to it? What kind of things do you want to experience from the city?
What do you want to do in the city? Are you mainly interested in museums, old buildings, art galleries?
Write down for yourself what places, areas, museums you really want to see. The things that, no matter what, you don’t want to miss.

3. Everything else & twist it up
Now go through a cityguide and write down everything you’re interested in and like to visit if possible. Also write down how to get there (where it is) and maybe the entrance prices.
Maybe you know some people who visited the city earlier. Ask them about places that are not in your book with all the touristic stuff. Maybe they know about great restaurants or pubs that are not easy to find.
I always like to discover the places in a city where the locals go, the places that tourists hardly ever find. The places where you’re not swamped with souvenirs and all. A great way to do this is to ask people on couchsurfing.com to be your cityguide for a day and show you the places that they adore in their city.

4. Map out your trip
Add everything you like to see and do to a personal map in Google. This way you have a good view of what places of interest are close to eachother and are easy to combine in one day.
You don’t need to fully plan out every single day of your trip, you could just see day by day what you want to do. This way you can also anticipate with the weather.
Make sure that there’s not too much you want to do in the time you’re there. If there is to much, look back on the list you’ve made in point 2 and focus back on the things you really want to do. Your holiday is supposed to be fun and relaxed, not full of stress because you want to see everything there is to see.

5. Pack you bags & enjoy
There’s not much to say about this. Just go out there, enjoy & don’t forget to look around you. The city is wonderful!

What are your best tips & tricks when visiting a city? Share them in the comments.
Oh, and if you have some great places I should go in London, please let me know!

______________________________

Je staat op het punt om een grote stad te gaan bezoeken waar je nog nooit eerder bent geweest en er zijn een miljoen dingen om te doen!
Helaas ben je daar niet een heel jaar, dus je moet een plan maken van waar je heen wilt.
Laat mij je helpen met mijn 5-stappenplan om er een groot succes van te maken.

1. Vliegen & slapen
Laten we simpel beginnen. Zodra je hebt besloten wanneer je wilt gaan, moet je je vlucht boeken en een slaapplaats. Niet zo heel moeilijk lijkt mij.
Bij het zoeken naar vliegtickets, blijf niet teveel plakken aan een bepaalde dag dat je wilt gaan en terugkomen. Het is soms goedkoper om een dag eerder of later te gaan, speel er een beetje mee. Voor meer tips over het boeken van een vliegticket, verwijs ik graag naar Marlous’ blog ‘Last Day of Spring’.
Ook voor je overnachting moet je een beetje rondkijken. Wat leuk is om te doen is huizenruil, waarbij iemand in jouw huis logeert en jij in hun huis. Dit geeft je de kans om voor eventjes burger te zijn van de stad die je bezoekt. Een andere goedkope en leuke optie is couchsurfing.com, hier kun je proberen om een slaapplaats te regelen bij iemand thuis. Dit geeft je de kans om een ‘local’ te vragen naar de beste en leukste plaatsen.

2. Bepaal je doelen
Wat is de reden dat je specifiek deze stad wilt bezoeken? Wat trekt je aan? Wat voor een dingen wil je ervaren in de stad?
Wat wil je doen in de stad? Zijn er bepaalde dingen waar je in geinteresseerd bent? Musea, oude gebouwen, kunstgallerijen?
Schrijf voor jezelf op welke plekken je echt wilt zien, plaatsen, wijken, musea. Dit zijn de dingen die je, ongeacht wat dan ook, niet wilt missen.

3. Al het andere & geef er een draai aan
Blader nu door een cityguide en schrijf alles op wat je leuk lijkt om, indien mogelijk, te bezoeken. Schrijf ook op hoe je daar komt (waar het is) en wat de eventuele entreeprijzen zijn.
Misschien ken je ook mensen die de stad eerder hebben bezocht. Vraag hen naar plaatsen die je niet in je toeristische cityguide vindt. Misschien weten zij wat goede restaurants of cafe’s die je zelf niet zo makkelijk zou vinden.
Ik vind het altijd leuk om plaatsen in een stad te ontdekken waar de inwoners zelf komen, de plekken die toeristen bijna nooit vinden. De plaatsen waar je niet wordt overgoten met souvenirs enzo. Een leuke manier om dit te doen is door op couchsurfing.com iemand te zoeken die voor een dag jouw cityguide wil zijn en je meeneemt naar zijn/haar favoriete plekken van de stad.

4. Zet je trip op de kaart
Voeg alles wat je wilt zien en doen toe aan een persoonlijke kaart in Google. Op deze manier krijg je een goed overzicht van waar je heen wilt en wat makkelijk met elkaar te combineren is op een dag.
Je hoeft niet elke dag volledig in te plannen, je kunt ook gewoon per dag bekijken wat je gaat doen. Op deze manier kun je ook een beetje inspelen op het weer.
Zorg ervoor dat je niet teveel wilt doen in de korte tijd dat je er bent. Als er wel teveel is, kijk dan terug naar het lijstje dat je bij punt 2 maakte en focus weer op de dingen die je echt wilt doen. Je vakantie hoort leuk en ontspannend te zijn, niet vol met stress omdat je zo ontzettend veel wilt zien.

5. Inpakken & genieten
Hier valt niet veel over te vertellen. Ga erheen, geniet & vergeet niet om rustig om je heen te kijken. De stad is fantastisch!

Wat zijn jouw tips & trucs wanneer je een stad bezoekt? Deel ze in de comments.
Oh, en als je nog wat geweldige dingen in Londen weet waar ik echt heen moet, laat het me weten!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *